JobCrawler
Jakiej pracy szukasz? Gdzie? Nacja
zawód, stanowisko, slowo kluczowe miejscowosc lub województwo
 

Oferty pracy:

   ZNACZENIE  DZIEń   RSS Arche Consulting -    1 - 4 z 4 (1,797 seconds)
Ostatnie wyszukiwania
Data ogloszenia
W zeszlym miesiacu
Ostatnie 15 dni
Ostatni tydzien
Dzis oferta
Firma
Wszystkie
Arche Consulting Sp. Z O. o. Sp. K.
źródło
Wszystkie
Aldaba
EMAIL Arche Consulting Otrzymuj mailem Arche Consulting

Podpowiedzi: praca naukowa dla zakła


   

Specjalista ds. kontroli kosztów (nr ref.: kk/rk), bielsko-bia?...

Bielsko Bia?a
Obowi zki: kalkulacja kosztów sprzeda y, zarz dzanie zmianami odno nie kosztów oraz zmianami w umowach, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie raportów i analiz. wymagania: min. 3 letnie do wiadczenie zawodowe na podobnym sta... arche consulting sp. z o.o. sp. k.
13 novembre 2017 - 12:00
 Arche Consulting Sp. Z O.o. Sp. K.   Aldaba
 

Operator lakierówki (mk), pruszków, mazowieckie

Pruszków
Obowi zki: obs uga maszyn poligraficznych lakierówka , kontrola poprawnego stanu maszyn, ustawianie parametrów maszyn. wymagania: wykszta cenie zawodowe lub rednie, do wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w bran y poligrafi... arche consulting sp. z o.o. sp. k.
09 novembre 2017 - 08:00
 Arche Consulting Sp. Z O.o. Sp. K.   Aldaba
 

Kontroler finansowy, kielce, ?wi?tokrzyskie

Kielce
Obowi zki: udzia w d ugoterminowym planowaniu strategicznym grupy, sporz dzania analiz z realizacji planów i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy, udzia w opracowywaniu i monitorowaniu efektów finansowych, przygotowywanie bud e... arche consulting sp. z o.o. sp. k.
09 novembre 2017 - 08:00
 Arche Consulting Sp. Z O.o. Sp. K.   Aldaba
 

Lakiernik (mk), wroc?aw, dolno?l?skie

Wroc?aw
Obowi zki: przygotowanie powierzchni stalowych przed procesem lakierowania, lakierowanie wg. okre lonego systemu lakierniczego i technologii, kontrola wyrobu w procesie lakierowania, raportowanie do brygadzisty owszelkich nieprawid owo c... arche consulting sp. z o.o. sp. k.
09 novembre 2017 - 08:00
 Arche Consulting Sp. Z O.o. Sp. K.   Aldaba
 

EMAIL Arche Consulting Otrzymuj mailem Arche Consulting

 
   
 MyCrawler 

2003-2017 JobCrawler